Parasta Närpiössä on monikulttuurisuus, sanovat Anton ja Johan kaupungin nuorisovaltuustosta

Närpiön nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anton Åkerman on iloinen siitä, että Närpiössä erilaiset kulttuurit ja yhteisöt kohtaavat. Hän kuvailee yhteisöä inklusiiviseksi ja ystävälliseksi.

”Voit mennä kadulle ja puhua oikeastaan kenelle vain”, Anton sanoo.

Närpiö, ruotsinkieliseltä nimeltään Närpes, on noin 10 000 asukkaan kaupunki Pohjanmaan maakunnassa Länsi-Suomessa. Pieni kaupunki on tunnettu kasvihuoneistaan – siellä kasvatetaan yli puolet koko Suomen tomaateista ja kurkuista. Valtaosa asukkaista on ruotsinkielisiä. Suomenkielisiä oli vuoden 2020 lopussa 5,3 prosenttia ja muuta kuin suomea tai ruotsiaan äidinkielenään puhuvia 17,2 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin suomalaisissa kunnissa keskimäärin.

Suomen kasvihuoneviljelyn keskukseen suuntautuu paljon työperäistä maahanmuuttoa. Närpiöön muuttaa paljon erityisesti vietnamin- ja bosniankielisiä. Ulkomailta tuleva työvoima on Närpiölle tärkeää. Kasvihuoneiden lisäksi ihmisiä muuttaa ulkomailta Närpiöön työskentelemään myös esimerkiksi metalliteollisuuden alalla.

”Täällä oli paljon töitä, mutta liian vähän ihmisiä”, tiivistää työvoiman tarpeen Närpiön nuorisovaltuuston jäsen Johan Naski.

Uudet asukkaat ovat auttaneet esimerkiksi pelastamaan kyläkouluja, joihin ei muuten riittäisi oppilaita.

Sen lisäksi, että talouskehitys on suotuisaa, tuovat muualta tulevat työntekijät mukanaan tärkeää tietotaitoa. Johan kertoo, että työntekijät ovat näyttäneet esimerkiksi kasvihuoneilla, miten työtä tehdään paremmin ja tehokkaammin.

Nuorisokahvilassa on helppo tutustua uusiin ihmisiin

Paitsi elintärkeitä kaupungin taloudelle, ovat muualta Suomeen muuttaneet tärkeä osa närpiöläisten yhteisöä. Johan kertoo, että eri taustoista tulevat ystävät ovat laajentaneet hänen maailmankatsomustaan.

”Minusta on positiivista, että olen tavannut ihmisiä erilaisista yhteisöistä ja uskonnoista. Silloin oppii enemmän ihmisistä, heidän kulttuureistaan ja maailmasta, kun tuntee ihmisiä eri puolilta maailmaa.”

”On hauskaa oppia erilaisista kulttuureista. Jos ihmiset haluavat asua täällä ja elää hyvää elämää, heillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä niin”, Anton sanoo.

Eri taustoista tulevat närpiöläisnuoret tapaavat toisiaan esimerkiksi nuorisokahvila Café Albertissa. Johan kertoo, että keskustelu on helppo aloittaa esimerkiksi lautapelin tai biljardipöydän ääressä. Kahvilassa on myös askartelu- ja taidetarvikkeita sekä musiikkitila ja pieni näyttämö.

Ajan viettäminen tiloissa on ilmaista ja kahvilan hintataso edullinen. Onkin tärkeää, että nuorilla on matalan kynnyksen maksuttomia ajanvietto- ja kohtaamispaikkoja.

Nuorisovaltuusto edustaa erilaisia yhteisöjä

Nuoret ovat huomanneet, ettei kielivähemmistöihin kuuluvilla asukkailla ole aina samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia yhteisönsä täysipainoisina jäseninä kuin enemmistöön kuuluvilla.

”Lain mukaan kaikki ovat samanarvoisia, mutta käytännössä kielimuuri on esteenä”, Anton pohtii. Hän toivoisi, että kaikkia kohdeltaisiin tasa-arvoisesti.

Anton ja Johan edustavat nuorisovaltuustossa Närpiön nuoria kunnan yhteisissä asioissa. Päätöksentekijät kysyvät valtuustolta erilaisissa tilanteissa, millaisten toimintatapojen he ajattelevat olevan parhaaksi nuorille.

Monikulttuurisessa kunnassa on erityisen tärkeää, että nuorisovaltuusto ottaa eri taustoista tulevat nuoret huomioon. Johan kertoo, että valtuusto tiedottaa itsestään ja toiminnastaan niin sosiaalisessa mediassa kuin kouluissakin. Näin tavoitetaan mahdollisimman moni kaupungin nuorista.

”Kun ihmiset tietävät, keitä olemme, he voivat tulla luoksemme ja pyytää, että puhuisimme jostakin asiasta valtuustossa.”

Monikulttuurisuus tekee Närpiöstä ainutlaatuisen

Johan on kiinnostunut laajasti eri maiden kulttuureista ja hän on iloinen siitä, että ne näkyvät Närpiön katukuvassa. Hän kertoo käyvänsä ostoksilla esimerkiksi kaupunkiin avatuissa aasialaisissa ruokakaupoissa.

”Minun ja vanhempieni välinen ero on siinä, että olen avoimempi erilaisille ihmisille ja kulttuureille.”

Hän toivoisi, että useammat ihmiset ymmärtäisivät, ettei ole huono asia, että Närpiössä asuu ihmisiä eri taustoista.

”Se, että täällä on monia kulttuureita, tekee Närpiöstä ainutlaatuisen ja paremman, hauskemman paikan elää.”

Lisää videoita, joilla nuoret eurooppalaiset kertovat identiteetistään, voit katsoa Olen eurooppalainen -sivuston Tarinat-osiosta.

Previous story Back Next story Forward