Artvismilla syvennetään ymmärrystä muuttoliikkeestä

Taide voi herätellä hyvin erilaisia mielikuvia. Joillekin se on klassisia taideteoksia Ateneumin seinällä, joillekin katutaidetta sähkökaappien kyljissä. Se voi olla ääniaaltojen yhdistämää musiikkia, liikkeen tarjoamaa tanssia, eläytymistä lavalla, videoituja tarinoita, runoutta – ihan mitä vain luova mieli tuottaa.

Taide harvoin on kuitenkaan irrallaan ympäröivästä maailmasta ja vailla vaikuttavaa näkökulmaa. Taide voi olla vain namia mielelle ilman mitään erityistä motiivia, mutta se voi myös toimia keinona edistää itselle tärkeitä asioita. Se visualisoi ja konkretisoi asioita, joita voi olla muuten vaikea hahmottaa. Taiteen avulla voi esimerkiksi herätellä kohdeyleisöä ajattelemaan toisin tai levittää tietoa jostain ilmiöstä.

Taksvärkin 13–18-vuotiaista koostuva matalankynnyksen Challengers-vaikuttajaryhmä on käsitellyt kevään aikana muuttoliikkeen teemoja taidevaikuttamisen keinoin.  Taiteella vaikuttaminen on hyvin laaja käsite. Taideaktivismi ja artvismi ovat olleet nuortenryhmän käsittelyssä sekä laajempi pohdinta siitä, millaista on vaikuttamaan pyrkivä taide.

Vaikuttaakseen pitää ymmärtää mistä puhuu

 

Jotta taide olisi vaikuttavaa, vaatii se myös ymmärrystä ilmiöistä. Vaikuttajaryhmä onkin tutustunut muuttoliikkeeseen ohjaajien vetämien toiminnallisten tehtävien ja asiantuntijavierailuiden kautta.

Aktivisti-sarjakuvataiteilija Warda Ahmed avarsi artvismia ryhmälle sarjakuvien ja vaikuttamisen välistä yhteyttä. Ahmed on myös kuvittaja ja opettaja, ja tällä hetkellä hän työskentelee Koneen säätiön tuella Sarjakuva ja siirtolaisuus -hankkeessa.

Ahmedin sarjakuvissa näkyy omakohtaisuus, esimerkiksi juuri siirtolaisuuden teemat hänen oman taustansa kautta. Omien sanojensa mukaan hän harvoin kirjoittaa fiktiivisiä tarinoita – tarinoilla on usein vähintään jotain todellisuuspohjaa. Pakolaisuuden ja rasismin kaltaisten aiheiden ohella myös lähivuosien muut aiheet, kuten koronan vaikutus nuorten elämään, nousee esiin hänen sarjakuviensa kautta.

Ryhmäläiset kokivat vierailun inspiroivaksi. Vapaaehtoinen ohjaaja Saila Mattila tiivisti myös nuorten esiin nostamia ajatuksia kuvaamalla vierailua toteamalla, että ”kokonaisuudessaan [Ahmedin esitys] valotti eri puolia vaikuttamistyöstä oman aktivisti-identiteetin valossa”.

Halu vaikuttaa paketoidaan taiteeksi

 

Kevään tapaamisilla Challengers-ryhmä on tutustunut erilaisiin vaikuttavan taiteen muotoihin, kuten sambialaisen nuorisoryhmän runoräppiin, videorunoihin, radikaaleihin ristipistoihin. Tapaamisiin on kuulunut pieniä kehollisia, sanataiteeseen ja kuvalliseen ilmaisuun liittyviä harjoituksia, joiden avulla on herätelty luovuutta ja virittäydytty vaikuttavan taiteen maailmaan.

Ryhmäläiset pääsevät kevään aikana myös toteuttamaan yhteistyössä pienlehden eli zinen. Pienlehdet ovat peräisin 30-luvun fanikulttuureista, ja niillä on ollut suuri rooli alakulttuureissa tiedon ja ajatusten välittäjänä ennen internettiä. Nykyisin pienlehtiin törmää esimerkiksi sarjakuvatapahtumissa, punk-kulttuurin parissa tai Zinetonin tapaisissa kulttuuritempauksissa. Pienlehtien piirteinä on ennen kaikkea kotikutoisuus.

Challengers-ryhmän zine koostuu ryhmäläisten tekemistä runoista ja kuvituksista. Tapaamisessa lehden tekoon lähdettiin sana-assosiaatioharjoitusten kautta, ja Mentimeter-sovelluksella luotu sanapilvi sanasta ”muuttaa” toimi pohjana työskentelylle. Artvismi tulee näkymään myös taideleirillä, johon huipentuu kevään taival.

Leiriviikonloppuna runoillaan

 

Challengers-ryhmän kevät huipentuu toukokuun 14.–15.5. viikonlopun mittaiseen taideleiriin, johon voi vielä hakea mukaan. Artvismi näkyy leirin työpajoissa, joissa toteutetaan vaikuttamisprojekti taiteen keinoin. Taidemuodoksi valikoitui ryhmäläisten toiveista runomuotoinen teos.

Leirin ohjelmaan kuuluu työskentely sanataiteen ammattilaisen ohjeistamana. Työskentelyä ojaa runoilija Raisa Marjamäki. Viikonlopun aikana pohditaan sitä, millainen on vaikuttava teksti ja miten teksteillä voi vaikuttaa ja lähestytään aihetta erilaisten harjoitusten avulla. Ryhmäläiset paitsi kirjoittavat itse, myös tutustuvat vaikuttavaan kaunokirjallisuuteen. Tarkoituksena on tarkastella töissä muuttoliikettä ja siirtolaisuutta.

Challengersien keväästä toteutetaan myös lyhyt videomuotoinen dokumentti, joka osaltaan mahdollistaa myös videotaiteen yhdistämisen nuorten työskentelyyn. Ryhmäläiset ovat mukana dokumentin suunnittelussa ja toteutuksessa. Dokumentissa tarkastellaan kevään työskentelyprosessia ja valtaosa siitä kuvataan taideleirillä. Osa materiaaleista on kuvattu näyttötallennuksin kevään tapaamisista.

Dokumentti julkaistaan Taksvärkin Youtube-kanavalla, josta se on katsottavissa maksutta. Dokumenttia käytetään myös osana projektista loppukeväällä tuotettavaa mallinnusta, jonka avulla opettajat ja kasvattajat voivat toteuttaa vastaavanlaisen projektin erilaisissa nuorten ryhmissä.

Artvismi käytännössä – näin toteutat vaikuttavan taideprojektin

1.     Määrittele ongelma
Mihin asiaan haluamme vaikuttaa? Mihin tahdomme muutosta?

2.     Analysoi ongelmaa
Millainen valitsemamme ongelma on? Millaisia ovat sen syy- ja seuraussuhteet? Mitä vaaditaan sen ratkaisemiseksi?

3.     Toimi ongelman ratkaisemiseksi
Muutetaan maailmaa teoillamme! Toteutetaan taideprojekti valitsemallamme menetelmällä.

4.     Pohdi toimintaa
Mitä saimme aikaiseksi? Mitä teemme seuraavaksi?

Taiteella vaikuttamista hyödynnetään myös Taksvärkin kouluille suunnatuissa menetelmissä ja työpajoissa. Esimerkiksi Vaikuta! -työpajan loppuprojektit ovat usein erilaisia taideteoksia, kuten videoita, julisteita tai esimerkiksi räppikappaleita. Taksvärkin työpajoista voi vinkata kasvattajille täältä.

Jos haluat lisää tieto muuttoliikkeestä, voit tutustua esimerkiksi Muuttajat-videosarjaan.

Taksvärkki ry on globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön asiantuntijajärjestö. Se edistää globaalikasvatuksellaan yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelee kriittistä ajattelua ja kannustaa nuoria aktiiviseen toimijuuteen. Järjestön materiaalit tarjoavat konkreettisia välineitä esimerkiksi nuortennäköisen vaikuttamisprojektin toteuttamiseen.

Taksvärkki ry:n nuortenryhmä Challengers on 13–18-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen vaikuttamisryhmä. Challengers-harrastusryhmässä tutustutaan yhteiskunnallisiin teemoihin, tavataan eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä opitaan yhdessä erilaisia vaikuttamisen taitoja. Tänä keväänä ryhmä on mukana Euroopan Unionin I Am European -hankkeessa.

Previous story Back Next story Forward